ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್

0
34005

ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ?

  • ಬೇಡಿಕೆಯಂತೆ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳ ವಿತರಣೆ.
  • ನೀವು ಬಳಸುವ ಕ್ಲೌಡ್ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಹಣ ಪಾವತಿಸುತ್ತೀರಿ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
  • ಡೇಟಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ವರ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ, ಹೊಂದುವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
  • ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಕ್ಲೌಡ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ.